BORGER

De vilde arter har brug for din hjælp

Mange dyre- og planterarter er i tilbagegang. Måske kan du bidrage til at hjælpe nogle af dem.

En af de vigtigste årsager til tilbagegangen i den biologiske mangfoldighed, eller biodiversiteten som den også kaldes, er manglen på egnede levesteder. Et af de steder hvor vi kan give biodiversiteten en hjælpende hånd, er i vores egen baghave. Vi bruger ca. 5,6% af landets areal til boligformål (haver, gårdanlæg, parkeringspladser, mm.) og her findes rige muligheder for at lave egnede levesteder for plante-, svampe- og dyrearter.

Rigtig mange mennesker, der har en have, baggård eller en altan, kan hjælpe dyr og planter med at skabe egnede levesteder, enten ved en beskeden indsats og ofte ved blot at give naturen mulighed for at udfolde sig.

 

Hvorfor skal jeg gøre plads til biodiversiteten i min have eller altankasse?

Planter og dyr er gensidigt afhængige af hinanden og derfor vil skabelsen af levesteder for en art ofte være til gavn for flere andre arter. Får du f.eks. flere insekter i haven, vil blomster blive bestøvet og pindsvin, fugle og flagermus få noget at leve af.

Der er mange muligheder for at gøre noget for de vilde planter og dyr, også selvom du ikke ejer skov og mark. Altankassen, villahaven eller sommerhushaven kan også bidrage til biodiversiteten. Det kan fx være, at du planter eller sår blomstrende planter i altankassen, overlader et hjørne af haven ”til sig selv”, lader store grene og stammer ligge i haven, graver en lille havedam eller lægger en lille, uforstyrret stenbunke. Disse tiltag kan blive gode levesteder, og du vil kunne observere, hvordan forskellige arter vil flytte ind. Herunder kan du læse mere om de forskellige tiltag du kan bruge for at hjælpe biodiversiteten.

Bliv klogere på biodiversitet

Fakta om biodiversitet

Biodiversitet er et bredtfavnende begreb. Her får du ti hurtige fakta om biodiversitet og relaterede emner.

Hvad kan du selv gøre

Har du lyst til skabe gode betingelser for biodiversiteten? Her får du en række tips til, hvad du selv kan gøre.

Hvad skal du undgå at gøre

Biodiversitet handler nogle gange om at gøre mindre. Her finder du en kort gennemgang af, hvor arbejdet kan spares.

Sammen om et vildere Danmark

Sammen løfter vi i flok. Få idéer, inspiration og del erfaringer med andre borgere her.

Borger-værktøjskassen

Her kan man downloade kampagnens logoer, word-skabeloner og PPT-skabeloner.

Andre VILDE sider

Find andre sider og organisationer som kæmper for biodiversiteten