Sommerfugle-

konkurrencen

Om konkurrencen

Sommerfuglene er blandt de mest karismatiske og genkendelige repræsentanter blandt insekterne og alle fortjener at stifte bekendtskab med de forunderlige og smukke dyr. Samtidig kan en stor mangfoldighed af sommerfugle være en indikator for god naturtilstand og en høj biodiversitet generelt. Et område med mange arter af sommerfugle, vil derfor også typisk huse en stor mangfoldighed af planter og andre insektgrupper. Derfor har Miljøministeriet igangsat Sommerfuglekonkurrencen, hvor alle borgere i Danmark har mulighed for at deltage hvad end man bor i en lejlighed, i et hus eller på en gård. I konkurrencen får deltagerne både mulighed for at vinde spændende præmier, samtidig med at man lærer om de sommerfugle man kan være heldig at finde lige udenfor døren.

Hvordan fungerer konkurrencen?

Konkurrencen lanceres i forbindelse med den nye Arter.dk-app, en portal til alle danske arter af dyr, planter, svampe, mm. Alle deltagere opfordres til at bruge appen til at registrere de sommerfugle man finder i haven, i baggården eller på altanen. Alle registreringer i appen vil blive ekspertvalideret på portalen Arter.dk, og derved blive en del af den nationale database for arter. 

Introduktion til arter.dk

lav pdf med vejledning til Arter.dk til indberetning af fund - MS

- inkluder screenshot, lav step by step

- husk #dkvild i beskrivelsen

Fredede sommerfugle

I seneste opdatering af Artsfredningsbekendtgørelsen, er listen af fredede dagsommerfugle blevet udvidet med 34 nationalt truede arter. For alle sommerfugle på listen over beskyttede arter, gælder bl.a. et forbud mod forsætligt drab og indsamling, samt indfangning og efterfølgende udsætning uanset metode. Fredningen gælder dog ikke de 25 arter nævnt herunder. Af forsigtighedsprincip opfordres alle dog til kun at registrere sommerfugle med et billede og via Arter.dk. Du finder listen over beskyttede sommerfuglearter under bilag 1 i Artsfredningsbekendtgørelsen.

Lær mere om de 25 mest almindelige sommerfugle

Admiralen er en mellemstor dagsommerfugle med et vingefang på op til 52-64 mm. Sommerfuglen kendes på det mørke udseende og de orangegule bånd på tværs af vingerne. Når den flyver er Admiral meget aktiv, basker livligt med vingerne og svæver sjældent. 

Læs mere om Admiralen på Artsleksikonnet.

 

Dagpåfugleøje er en mellemstor sommerfugl med et vingefang på op til 49-56 mm. Oversiden af vingerne er mørkerød med karakteristiske øjepletter på hvert vingepar. Undersiden af vingerne har et mørkt mønster, som gør at sommerfuglen kan skjule sig, når vingerne er sammenklappede.

Læs mere om Dagpåfugleøje på Artsleksikonnet.

Grønåret Kålsommerfugl er en lille sommerfugl med et vingefang på omtrent 33-48 mm. Den varierer meget i udseende mellem generationer. I første generation er vingeoversiden helt hvid hos hannerne, dog med en sort spids på det forreste vingepar. Hunnerne er lidt svagere aftegnet og med sorte pletter på oversiden af vingerne. I anden generation får hannerne en sort plet på forvingerne og hunnernes aftegninger træder stærkere frem.

Læs mere om Grønåret Kålsommerfugl i Artsleksikonnet.

Lille Kålsommerfugle er en lille sommerfugl med et vingefang på omkring 38-52 mm. Udseendet varierer imellem årets flere generationer. Første generation har noget utydelige og grålige tegninger, samt en klart gul undervinge. Hannerne fra første generation har meget hvide overvinger, på nær de sorte forvingespidser en sort plet øverst på bagvingerne og en utydelig plet midt på forvingerne. Dyr af anden generation er en smule større og deres aftegninger er noget tydeligere. Den tredje generation kan minde meget om både første og anden generation alt efter hvornår sommerfuglene klækkes.

Læs mere om Lille Kålsommerfugl i Artsleksikonnet.

Aurora er en karakteristisk lille sommerfugl med et vingefang på omtrent 33-47 mm. Både hanner og hunner har hvidlige vinger med grønbrogede undervinger og to sorte pletter på overvingerne. Hannerne har smukke ild-orange forvingespidser mens hunnernes vingespidser er gråsorte.

Læs mere om Aurora på Artsleksikonnet.

Græsrandøje er en lille sommerfugl med et vingefang på 31-47 mm. Vingeoversiden er brun med gulorange områder og sorte øjepletter på forvingerne. Forvingeundersiden har ofte en lignende farvekombination som oversiden, og har også de mørke øjepletter. Bagvingeundersiden er mere grålig og for det meste uden pletter. Hannerne er som udgangspunkt mørkere i farven end hunnerne.

Læs mere om Græsrandøje på Artsleksikonnet.

Nældens Takvinge er en mellemstor sommerfugl med et vingefang på 40-52 mm. Vingernes overside er orangerød med gule, hvide, sorte og blå pletter. Undervingerne har et gråbrunt mønster. Pga. sit smukke og genkendelige udseende, blev Nældens Takvinge i 1991 valgt som Danmarks nationalsommerfugl.

Læs mere om Nældens Takvinge i Artsleksikonnet.