Hvad skal du undgå at gøre

Du kan gøre mere for naturen, ved at gøre mindre 

Gødskning

Det kan være fristende at give haven et ekstra boost i form af plantegødning. Men man bør tænke sig om, inden man gøder jorden. Gode levesteder for vilde insekter, svampe og planter er oftest meget næringsfattige. Hvis man gøder et område, vil det hurtigt blive domineret af næringselskende planter, som græsser, nælder, dueurt og andre høje planter og derved blive meget tæt og ensformigt. Derimod vil et næringsfattigt område kunne huse en stor mangfoldighed af nøjsomme plantearter og et væld af levesteder for svampe og insekter. Derfor er det en god idé at lade gødningen stå i den vilde have.

Oprydninger

Når buskene, hækken og træerne beskæres, kan det være fristende at køre afklippet på genbrugspladsen med det samme. Men man kan faktisk bruge afklippet til at skabe et væld af levesteder. Hvis man har et kvashegn eller en kompostbunke, kan man lægge afklippet heri, så det med tiden kan blive et godt skjulested for mange af havens smådyr.

Brug af pesticider

Føler man sig generet af myrer eller andre smådyr i haven vil mange ofte ty til brug af pesticider, salt, eddike og andre remedier. Man bør dog undgå brugen af disse, hvis man gerne vil skabe en vildere have, især fordi salt og eddike ikke er godkendt til brug i bekæmpelse af ukrudt og skadedyr i haven og kan være skadeligt for miljøet. I yderste tilfælde, f.eks. hvis myrer underminerer terrassens fliser, kan man anvende kogende vand.