En af Danmarks hårdtarbejdende naturforvaltere

Humlebi eller brumbasse, det er faktisk samme sag. De små væsner har stor betydning for den danske natur, og der er flere af dem, end man tror.

Slår du biernes slægtstavle?

De fleste kender til honningbien. Hvad færre tænker over er, at denne domesticerede art har mere end 250 slægtninge i familien, herunder de forskellige arter af vildtlevende humlebier. De mange humlebi-arter er til stor gavn for naturen, fordi de bestøver planter, som de samler føde på i form af nektar og pollen. Forskellige arter af humlebi er knyttet til forskellige arter af planter. Uden denne bestøvning, ville mange plantearter få svært ved at overleve, hvis ikke de ligefrem forsvinder. Desværre er mange humlebier under pres fra sprøjtegifte og pga. tab af levesteder.

Hvert år starter det hele forfra

Humlebier lever som udgangspunkt i små kolonier, som starter med, at en dronning laver en rede i f.eks. et forladt musehul, en stendynge eller lignende. Derfra udbygges boet, og de arter, der har flest individer i en koloni, kan bestå af op til 400-500 bier, selvom der ofte er langt færre. Hver vinter går kolonien til grunde, og befrugtede dronninger overvintrer, så der kan startes på ny året efter.

Vind VILDE præmier

Skriv og vind vilde frø, så du kan få mere natur, der hvor du bor. Send en mail til Obfuscated Email med navn og adresse  - så deltager du i lodtrækningen. Du kan deltage én gang hver dag.

#dkvild

Sammen om et VILDERE Danmark

Naturen er i krise i Danmark og på verdensplan, og et utal af dyre- og plantearter risikerer at uddø i den nærmeste fremtid. Derfor har Miljøministeriet igangsat kampagnen: ’Sammen om et VILDERE Danmark’, som skal motivere og inspirere danskerne i kampen for mere vild natur.

Den gode julenyhed er, at alle kan være med til at vende tilbagegang til fremgang, og den VILDE julekalender skal bidrage til at udbrede kendskabet til, hvordan vi fra altaner og haver kan gøre Danmark VILDERE. 

Stat og kommune
Staten har afsat 888 millioner til bl.a. mere urørt skov og naturnationalparker, som skal være med til at skabe mere vild og sammenhængende natur til gavn for fuglene, der synger i træerne, insekterne der flyver i luften, og frøerne der kvækker ved søerne. Samtidig dyster 92 kommuner om at blive Danmarks VILDESTE kommune. Dysten går ud på, at kommunerne skal udvikle de bedste biodiversitetsprojekter - og kun fantasien sætter grænser.