Lidt vådt til ganen

Når det bliver rigtig koldt, fryser mange af de naturlige vandhuller til, så fugle og andre dyr ikke kan komme til den livsnødvendige vand. Du kan hjælpe vinterens vågne dyr, med et opvarmet fuglebad.

Et opvarmet fuglebad lyder som lidt af et projekt, men kan løses ved brug af få og simple dagligdags- eller naturmaterialer. Én løsning er at bygge et fundament af større sten eller gamle murbrokker, hvorpå et varmetolerant vandbad placeres. I hulrummet under vandbadet placeres et tændt stearinlys eller anden varmekilde, som nedefra kan varme vandbadet let op. En simpel løsning som denne, vil også kunne bruges i de øvrige sæsoner ved blot at undlade varmekilden. Placeringen af et vandbad kan afgøre, hvilke af naturens beboere der vil benytte det. Placeres vandet højt, vil det hovedsageligt være flyvende eller større dyr, som vil gøre brug af det. Placeres det på jorden, vil mindre dyr kunne komme til. Dyr, som ikke kan bunde i de fleste fuglebade, vil også kunne komme til, hvis småsten eller lignende placeres i vandet, hvorpå de kan sidde. Skål, og god jul!

Vind VILDE præmier

Skriv og vind vilde frø, så du kan få mere natur, der hvor du bor. Send en mail til Obfuscated Email med navn og adresse  - så deltager du i lodtrækningen. Du kan deltage én gang hver dag.

Sammen om et VILDERE Danmark

Naturen er i krise i Danmark og på verdensplan, og et utal af dyre- og plantearter risikerer at uddø i den nærmeste fremtid. Derfor har Miljøministeriet igangsat kampagnen: ’Sammen om et VILDERE Danmark’, som skal motivere og inspirere danskerne i kampen for mere vild natur.

Den gode julenyhed er, at alle kan være med til at vende tilbagegang til fremgang, og den VILDE julekalender skal bidrage til at udbrede kendskabet til, hvordan vi fra altaner og haver kan gøre Danmark VILDERE. 

Stat og kommune
Staten har afsat 888 millioner til bl.a. mere urørt skov og naturnationalparker, som skal være med til at skabe mere vild og sammenhængende natur til gavn for fuglene, der synger i træerne, insekterne der flyver i luften, og frøerne der kvækker ved søerne. Samtidig dyster 92 kommuner om at blive Danmarks VILDESTE kommune. Dysten går ud på, at kommunerne skal udvikle de bedste biodiversitetsprojekter - og kun fantasien sætter grænser.