Dyrk naturen

Oplev din køkkenhave summe af liv: giv plads til både grønkål og blomster.

Grønkål er en bladkål med store, krusede blade rige på bl.a. A- og C-vitamin. Grønkål kan være til glæde og gavn i køkkenhaven og give kål til langt ind i efteråret. Mange har dog nok oplevet, at deres grønkål går tabt i løbet af sommeren, når den store- og lille kålsommerfugls larver gennemhuller de friske, grønne skud. Sommerfuglene lægger deres bleggule æg på bagsiden af bladene. Larverne klækkes i løbet af de næste par uger, og spiser de blade, som de er klækket på.

Hold styr på de sultne larver med snyltehveps og svirrefluer

I køkkenhaven kan man forsøge at holde bl.a. kållarver og bladlus fra at gå i afgrøderne, ved at plante hjemmehørende, vilde blomster, nær køkkenhaven. Blomsterne tiltrækker nyttedyr som svirreflue og snyltehveps, der lever af bladlus og kållarver. Svirrefluer tiltrækkes typisk af gule og blå blomsterplanter, og snyltehvepse tiltrækkes af bladlus. På denne måde sørger man for, at der er mad til både mennesker og insekter uden brug af gift, som kan være til skade for omgivelserne og biodiversiteten. Nyttedyrene vil hurtigt få din have til at summe af liv!

Vind VILDE præmier

Skriv og vind vilde frø, så du kan få mere natur, der hvor du bor. Send en mail til Obfuscated Email med navn og adresse  - så deltager du i lodtrækningen. Du kan deltage én gang hver dag.

Sammen om et VILDERE Danmark

Naturen er i krise i Danmark og på verdensplan, og et utal af dyre- og plantearter risikerer at uddø i den nærmeste fremtid. Derfor har Miljøministeriet igangsat kampagnen: ’Sammen om et VILDERE Danmark’, som skal motivere og inspirere danskerne i kampen for mere vild natur.

Den gode julenyhed er, at alle kan være med til at vende tilbagegang til fremgang, og den VILDE julekalender skal bidrage til at udbrede kendskabet til, hvordan vi fra altaner og haver kan gøre Danmark VILDERE. 

Stat og kommune
Staten har afsat 888 millioner til bl.a. mere urørt skov og naturnationalparker, som skal være med til at skabe mere vild og sammenhængende natur til gavn for fuglene, der synger i træerne, insekterne der flyver i luften, og frøerne der kvækker ved søerne. Samtidig dyster 92 kommuner om at blive Danmarks VILDESTE kommune. Dysten går ud på, at kommunerne skal udvikle de bedste biodiversitetsprojekter - og kun fantasien sætter grænser.