Fyr op under romancen

Hvorfor hedder præstebiller egentlig præstebiller, og hvad lever de af? Svaret vil overraske dig.

I gamle dage var der en slags uskreven tradition for, at de magtfulde præster skulle drilles, når det var muligt, så de ikke gik rundt og følte sig bedre end alle andre. Dette kom til udtryk ved, at flere arter blev opkaldt efter præster, og da man opdagede, at en vidt udbredt, rød bille brugte det meste af livet på at æde og parre sig, endte man således med at døbe den ”præstebille”.

Skønne skærmplanter

Præstebillerne elsker blomster af skærmplanter, såsom alm. bjørneklo (ikke at forveksle med den invasive kæmpe bjørneklo), vild gulerod eller skovangelik. Her søger præstebillerne f.eks. bladlus, som de spiser de sukkerholdige ekskrementer fra. I det hele taget er skærmplanter gode for biodiversiteten, og flere arter lever af nektar fra planterne eller bladlus, som også lever på dem.

Vind VILDE præmier

Skriv og vind vilde frø, så du kan få mere natur, der hvor du bor. Send en mail til Obfuscated Email med navn og adresse  - så deltager du i lodtrækningen. Du kan deltage én gang hver dag.

Sammen om et VILDERE Danmark

Naturen er i krise i Danmark og på verdensplan, og et utal af dyre- og plantearter risikerer at uddø i den nærmeste fremtid. Derfor har Miljøministeriet igangsat kampagnen: ’Sammen om et VILDERE Danmark’, som skal motivere og inspirere danskerne i kampen for mere vild natur.

Den gode julenyhed er, at alle kan være med til at vende tilbagegang til fremgang, og den VILDE julekalender skal bidrage til at udbrede kendskabet til, hvordan vi fra altaner og haver kan gøre Danmark VILDERE. 

Stat og kommune
Staten har afsat 888 millioner til bl.a. mere urørt skov og naturnationalparker, som skal være med til at skabe mere vild og sammenhængende natur til gavn for fuglene, der synger i træerne, insekterne der flyver i luften, og frøerne der kvækker ved søerne. Samtidig dyster 92 kommuner om at blive Danmarks VILDESTE kommune. Dysten går ud på, at kommunerne skal udvikle de bedste biodiversitetsprojekter - og kun fantasien sætter grænser.