Nogen ser kaos

Hvad ser du?

Den nedbrydning, der sker når et gammel træ får lov til at blive stående eller liggende i naturen, er en vigtig del af den naturlige livscyklus, og mange forskellige mikroorganismer, biller og larver er tilknyttet de forskellige stadier af nedbrydningen. Det døde eller væltede træ kan give føde og bolig til mange insekter, fugle og smådyr. Og især om vinteren kan gamle og døde træer fungere som et vigtigt ly for bl.a. lille flagspætte, der er afhængig af gamle træer til at bygge rede i. Ligeledes finder både lille flagspætte og mange andre fugle føde i form af insekter og smådyr i det døde og gamle ved. Lad de gamle og væltede træer blive i haven og øg biodiversiteten. En kvasbunke i haven, af kviste og grene, kan også fungere som redested, ly og et sted at overvintre for bl.a. insekter, pindsvind og padder i din have.

Vind VILDE præmier

Skriv og vind vilde frø, så du kan få mere natur, der hvor du bor. Send en mail til Obfuscated Email med navn og adresse  - så deltager du i lodtrækningen. Du kan deltage én gang hver dag.

Sammen om et VILDERE Danmark

Naturen er i krise i Danmark og på verdensplan, og et utal af dyre- og plantearter risikerer at uddø i den nærmeste fremtid. Derfor har Miljøministeriet igangsat kampagnen: ’Sammen om et VILDERE Danmark’, som skal motivere og inspirere danskerne i kampen for mere vild natur.

Den gode julenyhed er, at alle kan være med til at vende tilbagegang til fremgang, og den VILDE julekalender skal bidrage til at udbrede kendskabet til, hvordan vi fra altaner og haver kan gøre Danmark VILDERE. 

Stat og kommune
Staten har afsat 888 millioner til bl.a. mere urørt skov og naturnationalparker, som skal være med til at skabe mere vild og sammenhængende natur til gavn for fuglene, der synger i træerne, insekterne der flyver i luften, og frøerne der kvækker ved søerne. Samtidig dyster 92 kommuner om at blive Danmarks VILDESTE kommune. Dysten går ud på, at kommunerne skal udvikle de bedste biodiversitetsprojekter - og kun fantasien sætter grænser.