Lad det gro!

Forestil dig at leve i ørkenen. Der er ingen steder med skygge, mad eller vand i miles omkreds.

Det kan på mange måder sammenlignes med livet som insekt eller andet smådyr, i et område bestående af flade, tætklippede græsplæner.

At lade haven gro vildt, er en løsning flere og flere tager til sig, hvilket kan hjælpe med at øge biodiversiteten i bebyggede områder.

Er DIN have VILD?
Det er dog ikke nok blot at lade græsset gro, for at øge biodiversiteten i haven. Det kræver nemlig flere typer af grøn vækst, såsom krat, træer og vandhuller, for at dyr har lyst til at flytte ind. Det Nationale Center for Miljø og Energi på Aarhus Universitet har udarbejdet et scoreskema, hvor det er muligt at vurdere en haves evne til at fremme biodiversitet, baseret på et point system.

Find scoreskemaet her 

Vind VILDE præmier

Skriv og vind vilde frø, så du kan få mere natur, der hvor du bor. Send en mail til Obfuscated Email med navn og adresse  - så deltager du i lodtrækningen. Du kan deltage én gang hver dag.

Sammen om et VILDERE Danmark

Naturen er i krise i Danmark og på verdensplan, og et utal af dyre- og plantearter risikerer at uddø i den nærmeste fremtid. Derfor har Miljøministeriet igangsat kampagnen: ’Sammen om et VILDERE Danmark’, som skal motivere og inspirere danskerne i kampen for mere vild natur.

Den gode julenyhed er, at alle kan være med til at vende tilbagegang til fremgang, og den VILDE julekalender skal bidrage til at udbrede kendskabet til, hvordan vi fra altaner og haver kan gøre Danmark VILDERE. 

Stat og kommune
Staten har afsat 888 millioner til bl.a. mere urørt skov og naturnationalparker, som skal være med til at skabe mere vild og sammenhængende natur til gavn for fuglene, der synger i træerne, insekterne der flyver i luften, og frøerne der kvækker ved søerne. Samtidig dyster 92 kommuner om at blive Danmarks VILDESTE kommune. Dysten går ud på, at kommunerne skal udvikle de bedste biodiversitetsprojekter - og kun fantasien sætter grænser.