En vild have er en rig have

I mange årtier har vi set en dokumenteret tilbagegang af naturen i Danmark, såvel som i resten af verden. Tilbagegangen i naturen, bl.a. som følge af en overudnyttelse af jordens ressourcer, har ført til tab af arter og naturlige levesteder.

Verdensmål for en mere bæredygtig udvikling

På FN topmødet i 2015, blev der vedtaget 17 verdensmål, der skal sikre en mere bæredygtig udvikling for mennesker og planeten vi bor på. Et af verdensmålene skal bl.a. være med til at sikre bæredygtigt brug af økosystemer på land, samt standse udpining af jorden og tab af biodiversitet. Herunder bl.a. en mere bæredygtig skovforvaltning, samt øget skovrejsning og naturgenopretning.

I Danmark skal en ny natur- og biodiversitetspakke på 888 mio. kr. være med til at forbedre biodiversiteten i 2021-2024. Herunder flere naturnationalparker og mange tusinder hektar urørt skov, hvor naturlige dynamikker og processer vil få lov til at udfolde sig og være med til at sikre et øget biodiversitet.

På mim.dk kan du læse mere om bl.a. naturens tilstand, urørt skov og naturnationalparker

Vind VILDE præmier

Skriv og vind vilde frø, så du kan få mere natur, der hvor du bor. Send en mail til Obfuscated Email med navn og adresse  - så deltager du i lodtrækningen. Du kan deltage én gang hver dag.

Sammen om et VILDERE Danmark

Naturen er i krise i Danmark og på verdensplan, og et utal af dyre- og plantearter risikerer at uddø i den nærmeste fremtid. Derfor har Miljøministeriet igangsat kampagnen: ’Sammen om et VILDERE Danmark’, som skal motivere og inspirere danskerne i kampen for mere vild natur.

Den gode julenyhed er, at alle kan være med til at vende tilbagegang til fremgang, og den VILDE julekalender skal bidrage til at udbrede kendskabet til, hvordan vi fra altaner og haver kan gøre Danmark VILDERE. 

Stat og kommune
Staten har afsat 888 millioner til bl.a. mere urørt skov og naturnationalparker, som skal være med til at skabe mere vild og sammenhængende natur til gavn for fuglene, der synger i træerne, insekterne der flyver i luften, og frøerne der kvækker ved søerne. Samtidig dyster 92 kommuner om at blive Danmarks VILDESTE kommune. Dysten går ud på, at kommunerne skal udvikle de bedste biodiversitetsprojekter - og kun fantasien sætter grænser.