Pis på naturen

Når du tisser i naturen, pisser du på miljøet. I hvert fald hvis det er mange gange på det samme sted. Få forklaringen her.

Når man tisser i naturen, efterlader man udover vand også en del næringsstoffer. Det vigtigste af disse, i forhold til naturen, er det såkaldte urea eller "urinstof", som kan omdannes til ammoniak og - hvis det siver ned i jorden - ammonium, som igen kan omdannes til nitrat. Nitrat er i bund og grund en kvælstofholdig gødning. Derfor er det ikke ligegyldigt, hvor meget urin vi mennesker spreder i naturen, som vi jo af og til gør, når der ikke er et toilet inden for rækkevidde.

Brug toilettet

I 2012 satte Københavns Universitet sig til at regne på, hvor stor en effekt det har på miljøet, når gæsterne på f.eks. Roskilde festival går og tisser på teltpladsernes hegn i løbet af festivaldagene, og det viser sig, at det faktisk er ret enormt. Normalt er gødskningsnormen i landbruget i 2012 på 1-200 kg næringsstof pr. hektar om året. På Roskilde festival lander der til gengæld knap 300 kg kvælstof pr. hektar, i en ca. 1 m bred bremme langs hegnet hvér dag, festivallen står på.

Dette vil alt andet lige være nok til at slå de fleste kvælstoffølsomme planter ihjel, og lamme væksten af større planter, hvilket ikke er så hensigtsmæssigt. Det viser, at vi måske bør tænke os om en ekstra gang, selvom der er kø ved toiletskuret.

Vind VILDE præmier

Skriv og vind vilde frø, så du kan få mere natur, der hvor du bor. Send en mail til Obfuscated Email med navn og adresse  - så deltager du i lodtrækningen. Du kan deltage én gang hver dag.

Sammen om et VILDERE Danmark

Naturen er i krise i Danmark og på verdensplan, og et utal af dyre- og plantearter risikerer at uddø i den nærmeste fremtid. Derfor har Miljøministeriet igangsat kampagnen: ’Sammen om et VILDERE Danmark’, som skal motivere og inspirere danskerne i kampen for mere vild natur.

Den gode julenyhed er, at alle kan være med til at vende tilbagegang til fremgang, og den VILDE julekalender skal bidrage til at udbrede kendskabet til, hvordan vi fra altaner og haver kan gøre Danmark VILDERE. 

Stat og kommune
Staten har afsat 888 millioner til bl.a. mere urørt skov og naturnationalparker, som skal være med til at skabe mere vild og sammenhængende natur til gavn for fuglene, der synger i træerne, insekterne der flyver i luften, og frøerne der kvækker ved søerne. Samtidig dyster 92 kommuner om at blive Danmarks VILDESTE kommune. Dysten går ud på, at kommunerne skal udvikle de bedste biodiversitetsprojekter - og kun fantasien sætter grænser.