Har du husket at fodre regnormene?

Lad gamle blade og kviste ligge i haven til glæde og gavn for en af havens vigtigste nyttedyr, regnormen.

Masser af regnorme i haven er godt.

De små aflange nyttedyr er med til omsætte gamle blade, kviste og grene i haven samtidigt med, at de laver gange i jorden, som både sikrer ilt til jorden og at vandet nemmere fordeler sig. Regnormene trækker organisk materiale som bl.a. blade og kviste med ned i jorden, hvor de spiser det. De bidrager derfor også til at næringsstoffer fra nedbrudt plantemateriale spredes i jorden til gavn for alle de plantefrø, som ligger dér klar til at spire til foråret.


Regnorme findes typisk i muldjord, der er rig på organisk materiale, og ses sjældent i meget sandet eller leret jord. Lad blade og kviste ligge i haven, så sørger du for, at der er mad til regnormene. Lad også frugter, mos, bark og kogler ligge i haven vinteren over – så vil der også være mad til regnormen helt til foråret. I Danmark findes der omkring 25 forskellige regnormearter, men i haven vil du oftest kun møde Stor regnorm eller Lang orm.

Vind VILDE præmier

Skriv og vind vilde frø, så du kan få mere natur, der hvor du bor. Send en mail til Obfuscated Email med navn og adresse  - så deltager du i lodtrækningen. Du kan deltage én gang hver dag.

Sammen om et VILDERE Danmark

Naturen er i krise i Danmark og på verdensplan, og et utal af dyre- og plantearter risikerer at uddø i den nærmeste fremtid. Derfor har Miljøministeriet igangsat kampagnen: ’Sammen om et VILDERE Danmark’, som skal motivere og inspirere danskerne i kampen for mere vild natur.

Den gode julenyhed er, at alle kan være med til at vende tilbagegang til fremgang, og den VILDE julekalender skal bidrage til at udbrede kendskabet til, hvordan vi fra altaner og haver kan gøre Danmark VILDERE. 

Stat og kommune
Staten har afsat 888 millioner til bl.a. mere urørt skov og naturnationalparker, som skal være med til at skabe mere vild og sammenhængende natur til gavn for fuglene, der synger i træerne, insekterne der flyver i luften, og frøerne der kvækker ved søerne. Samtidig dyster 92 kommuner om at blive Danmarks VILDESTE kommune. Dysten går ud på, at kommunerne skal udvikle de bedste biodiversitetsprojekter - og kun fantasien sætter grænser.