TAK for mad

Almindelig røn, et træ forbundet med stor mystik og folketro som i dag fungerer som en vigtig fødekilde for havens fugle

Almindelig røn er et løvfældende træ, som findes i alt fra haver til skovbryn og krat. Mange kender da nok også Almindelig røn for dens røde bær, som ofte er blevet refereret til i gamle danske ordsprog og viser. Almindelig røn optræder også i gammel folketro og blev i gammel tid anset som et helligt træ, som bl.a. kunne beskytte mod trolddom og hekseri. Tidligere er de røde bær blevet brugt som lokkemad i fuglesnarer, da bærrene er eftertragtet fuglespise.

Bærrene modnes i august, men på trods af at træet smider bladende i løbet af efteråret, så sidder bærrene på træet til ud på vinteren. Almindelig røn spredes i naturen ved, at fuglene spiser frugterne og spreder frøene, når de har været en tur igennem tarmen. Derfor ser man også tit Almindelig røn spire op mærkværdige steder, som i toppen af gamle træer eller i tagrender.

Andre hjemmehørende træer og buske såsom Fuglekirsebær og Slåen, kan også fungere som en vigtig fødekilde for havens fugle og give mad om vinteren.

Vind VILDE præmier

Skriv og vind vilde frø, så du kan få mere natur, der hvor du bor. Send en mail til Obfuscated Email med navn og adresse  - så deltager du i lodtrækningen. Du kan deltage én gang hver dag.

Sammen om et VILDERE Danmark

Naturen er i krise i Danmark og på verdensplan, og et utal af dyre- og plantearter risikerer at uddø i den nærmeste fremtid. Derfor har Miljøministeriet igangsat kampagnen: ’Sammen om et VILDERE Danmark’, som skal motivere og inspirere danskerne i kampen for mere vild natur.

Den gode julenyhed er, at alle kan være med til at vende tilbagegang til fremgang, og den VILDE julekalender skal bidrage til at udbrede kendskabet til, hvordan vi fra altaner og haver kan gøre Danmark VILDERE. 

Stat og kommune
Staten har afsat 888 millioner til bl.a. mere urørt skov og naturnationalparker, som skal være med til at skabe mere vild og sammenhængende natur til gavn for fuglene, der synger i træerne, insekterne der flyver i luften, og frøerne der kvækker ved søerne. Samtidig dyster 92 kommuner om at blive Danmarks VILDESTE kommune. Dysten går ud på, at kommunerne skal udvikle de bedste biodiversitetsprojekter - og kun fantasien sætter grænser.