Mit vandhul er væk - jeg forstår ikke et kvæk!

Husker du plakaten fra 1976´erne?  Op gennem det 20. århundrede var padderne gået voldsomt tilbage i Danmark. Primært fordi deres naturlige levesteder lå i vejen for landbrugets udvikling. Plakaten med det mundrette slogan vakte berettiget opsigt. Den blev vidt udbredt, og det letforståelige budskab åbnede folks øjne for, at beskyttelse af levesteder og arter uløseligt hører sammen. 

Giv padderne en hjælpende hånd, og se hvordan din have kommer til at myldre af liv.

Mange arter af padder har oplevet en tilbagegang i Danmark, bl.a. pga. af tab af leve- og ynglesteder. Giv padderne en hjælpende hånd i haven og se hvordan din have kommer til at myldre af liv. I Danmark findes i alt 14 arter af padder som alle sammen er fredede, da mange arter af padder har oplevet en markant tilbagegang de sidste 50 år.

Lav et vandhul til Danmarks fredede padder

I haven kan en dam eller et vandhul på få kvadratmeter skabe et tiltrængt yngle- og levested for bl.a. frøer, tudser og guldsmede. Ønsker man at skabe et ynglested for arter af padder, forudsætter det dog, at der ikke er fisk i dammen, som ellers vil spise æg og yngel. Ved at lægge store sten og grene i dammen, skaber man et sted, hvor dyr og insekter kan sole sig. Vilde, danske vandplanter kan også sørge for gode gemmesteder. I de tørre måneder vil fugle og pindsvin også have glæde af et vandhul i haven. Vær opmærksom på at undgå stejle kanter i dammen, så smådyr kan kravle op igen, hvis de falder i.

Se hvordan du selv laver et vandhul i haven her.

Vind VILDE præmier

Skriv og vind vilde frø, så du kan få mere natur, der hvor du bor. Send en mail til Obfuscated Email med navn og adresse  - så deltager du i lodtrækningen. Du kan deltage én gang hver dag. #dkvild

Sammen om et VILDERE Danmark

Naturen er i krise i Danmark og på verdensplan, og et utal af dyre- og plantearter risikerer at uddø i den nærmeste fremtid. Derfor har Miljøministeriet igangsat kampagnen: ’Sammen om et VILDERE Danmark’, som skal motivere og inspirere danskerne i kampen for mere vild natur.

Den gode julenyhed er, at alle kan være med til at vende tilbagegang til fremgang, og den VILDE julekalender skal bidrage til at udbrede kendskabet til, hvordan vi fra altaner og haver kan gøre Danmark VILDERE. 

Stat og kommune
Staten har afsat 888 millioner til bl.a. mere urørt skov og naturnationalparker, som skal være med til at skabe mere vild og sammenhængende natur til gavn for fuglene, der synger i træerne, insekterne der flyver i luften, og frøerne der kvækker ved søerne. Samtidig dyster 92 kommuner om at blive Danmarks VILDESTE kommune. Dysten går ud på, at kommunerne skal udvikle de bedste biodiversitetsprojekter - og kun fantasien sætter grænser.