Ingen skade er så slem, at den ikke er godt for noget

Brug skaden som indikator på, at der er godt med mad i området til havens dyr.

Husskaden (Pica pica) er kendt som en værre æggetyv, som på værste vis yder… ja, skade på dine lokale småfugle. Men husskaden er meget mere end det, og faktisk er der ikke nogen forbindelse med fuglens navn og det at begå skade på nogen. Skade betyder på ældre dansk "spids" - efter skadens lange hale. 

Skadegilde

Når først en husskade har fundet en mage, vil de to fugle holde sammen hele året. De vil hjælpe hinanden med at bygge rede, samle føde og passe unger. Skulle en husskade forsvinde fra et område, holder husskaderne såkaldt ”skadegilde”, hvor de mødes og konkurrerer om det gode territorium. Derudover mødes de tit om natten uden for yngletiden i store flokke, for at overnatte det samme sted. Med andre ord er husskaderne faktisk rigtige familie-fugle.

Husskaden spiser næsten alt hvad den kan få næbbet i, og man har fundet ud af, at den også gerne spiser yngel af andre fugle. Det betyder dog ikke, at de andre arter nødvendigvis forsvinder fra området. Områderne er simpelthen så gode ynglesteder for fugle generelt, at husskaden bliver tiltrukket. Husskaden er derfor indikator på et solidt fødegrundlag og måske højere biodiversitet. Det kan ikke udelukkes, at for mange husskader i et område kan have en negativ påvirkning på de andre fugle, og i disse tilfælde er der mulighed for at regulere bestanden. Ikke desto mindre er husskaden stadig en del af den danske natur og en meget interessant, underholdende og flot fugl at have i sin have.

 

Vind VILDE præmier

Skriv og vind vilde frø, så du kan få mere natur, der hvor du bor. Send en mail til Obfuscated Email med navn og adresse  - så deltager du i lodtrækningen. Du kan deltage én gang hver dag.

Sammen om et VILDERE Danmark

Naturen er i krise i Danmark og på verdensplan, og et utal af dyre- og plantearter risikerer at uddø i den nærmeste fremtid. Derfor har Miljøministeriet igangsat kampagnen: ’Sammen om et VILDERE Danmark’, som skal motivere og inspirere danskerne i kampen for mere vild natur.

Den gode julenyhed er, at alle kan være med til at vende tilbagegang til fremgang, og den VILDE julekalender skal bidrage til at udbrede kendskabet til, hvordan vi fra altaner og haver kan gøre Danmark VILDERE. 

Stat og kommune
Staten har afsat 888 millioner til bl.a. mere urørt skov og naturnationalparker, som skal være med til at skabe mere vild og sammenhængende natur til gavn for fuglene, der synger i træerne, insekterne der flyver i luften, og frøerne der kvækker ved søerne. Samtidig dyster 92 kommuner om at blive Danmarks VILDESTE kommune. Dysten går ud på, at kommunerne skal udvikle de bedste biodiversitetsprojekter - og kun fantasien sætter grænser.