Livet er fuld af muh…ligheder

Kvæg er en drøvtyggende helt på de afgræssede naturarealer, der er med til at skabe mikrohabitater for mange insekter og planter!

Afgræsning med kvæg på naturarealer er en hyppig brugt metode i naturpleje. Kvæg har ingen fortænder i overmunden, men bruger tungen til at rive planterne op. De er derfor ikke særligt selektive i deres plantevalg. På den måde sørger man for en alsidig afgræsning. Kvæg foretrækker græsser og halvgræsser frem for urter, og kan derfor også med fordel bruges på arealer, hvor man ønsker at fremme blomstrende urter. Afgræsning med kvæg kan bruges på lysåbne naturtyper, som bl.a. overdrev, hvor man ønsker at skabe en artsrig overdrevsvegetation, da plantesamfundet, der karakteriserer overdrev, i høj grad er tilpasset græsning.

Kokassen

Dertil er kvæg tunge og de efterlader derfor også mosaikker af huller og knolde, der kan fungere som mikrohabitater for insekter og planter. En anden vigtig funktion hos kvæget er dens kokasser. Kvægets lort er nemlig vigtige mikrohabitater for forskellige gødningsbiller, bl.a. markskarnbassen og dens larver, der lever af afføring fra kvæg.

Vind VILDE præmier

Skriv og vind vilde frø, så du kan få mere natur, der hvor du bor. Send en mail til Obfuscated Email med navn og adresse  - så deltager du i lodtrækningen. Du kan deltage én gang hver dag.

Sammen om et VILDERE Danmark

Naturen er i krise i Danmark og på verdensplan, og et utal af dyre- og plantearter risikerer at uddø i den nærmeste fremtid. Derfor har Miljøministeriet igangsat kampagnen: ’Sammen om et VILDERE Danmark’, som skal motivere og inspirere danskerne i kampen for mere vild natur.

Den gode julenyhed er, at alle kan være med til at vende tilbagegang til fremgang, og den VILDE julekalender skal bidrage til at udbrede kendskabet til, hvordan vi fra altaner og haver kan gøre Danmark VILDERE. 

Stat og kommune
Staten har afsat 888 millioner til bl.a. mere urørt skov og naturnationalparker, som skal være med til at skabe mere vild og sammenhængende natur til gavn for fuglene, der synger i træerne, insekterne der flyver i luften, og frøerne der kvækker ved søerne. Samtidig dyster 92 kommuner om at blive Danmarks VILDESTE kommune. Dysten går ud på, at kommunerne skal udvikle de bedste biodiversitetsprojekter - og kun fantasien sætter grænser.