How do you DUE?

Skadedyr, flyvende rotte og bakterie bombe. Meget skal man finde sig i at blive kaldt, når man er et by-dyr. Et nyt kælenavn der kan føjes til listen er miljøtekniker.

Selvom byrummet er designet til mennesket, har mange dyr tilpasset sig livet her, hvilket er en god ting, for i byerne er det lige så vigtigt at have et rigt dyreliv, som det er i naturen.

Ræven hjælper for eksempel med at fjerne svage individer fra bestande af fugle og andre smådyr, så restbestanden er sund og rask. Samtidigt er ræven ikke for fin til at tage menneskets efterladte madrester. Det samme gør sig gældende for tyrkerduen, som er en due-art, der kom til Danmark omkring 1950’erne.

Din medhjælper i haven og byen

Haren og hjorten spiser ganske vist blomster og skud, men de hjælper også til, så man ikke skal ud med hækkesaks og græsslåmaskine så ofte som ellers. Frøer spiser insekter, såsom myggen, der i byområder nær vand får folk til at række efter fluesmækkeren. En anden vigtig insektæder er flagermusen, som i byer huserer under tage.

Desværre ser mange mennesker by-dyrene som skadedyr, men de er alle med til at skabe balance i økosystemet, også i byen. Sameksistens mellem mennesker og dyr er derfor meget vigtigt, uanset om man bor på landet eller i byen.

Vind VILDE præmier

Skriv og vind vilde frø, så du kan få mere natur, der hvor du bor. Send en mail til Obfuscated Email med navn og adresse  - så deltager du i lodtrækningen. Du kan deltage én gang hver dag.

Sammen om et VILDERE Danmark

Naturen er i krise i Danmark og på verdensplan, og et utal af dyre- og plantearter risikerer at uddø i den nærmeste fremtid. Derfor har Miljøministeriet igangsat kampagnen: ’Sammen om et VILDERE Danmark’, som skal motivere og inspirere danskerne i kampen for mere vild natur.

Den gode julenyhed er, at alle kan være med til at vende tilbagegang til fremgang, og den VILDE julekalender skal bidrage til at udbrede kendskabet til, hvordan vi fra altaner og haver kan gøre Danmark VILDERE. 

Stat og kommune
Staten har afsat 888 millioner til bl.a. mere urørt skov og naturnationalparker, som skal være med til at skabe mere vild og sammenhængende natur til gavn for fuglene, der synger i træerne, insekterne der flyver i luften, og frøerne der kvækker ved søerne. Samtidig dyster 92 kommuner om at blive Danmarks VILDESTE kommune. Dysten går ud på, at kommunerne skal udvikle de bedste biodiversitetsprojekter - og kun fantasien sætter grænser.