Philip Hahn-Petersen

Philip Hahn-Petersen er formand i Vild med Vilje, som er en bevægelse for alle, der vil gøre en konkret og lokal forskel for at gøre naturen vildere, rigere og mere mangfoldig. Vild Med Vilje indgår bl.a. partnerskaber med virksomheder, kommuner, foreninger og institutioner og hjælper dem med at øge biodiversiteten og formidle deres indsats. Læs mere om hvad Philip vil lægge vægt på som jury her.

Grønne interesser og/eller hvad du laver til dagligt?

Philip har arbejdet for mere biodiversitet på kommunale arealer siden han var med til at starte Vild Med Vilje i 2011. Han er også naturfortæller i LEVESTED (levested.dk) hvor han arrangerer guidede ture i Nationalpark Thy. Philip har en særlig kærlighed til blomster og sommerfugle, vilde vidder og store bølger. Han bor sammen med sin familie i Hanstholm.   

 

Hvorfor har du takket ja til at være VILDT jurymedlem? 

Jeg synes, det er en spændende og vigtig konkurrence, og som jurymedlem vil jeg bidrage til, at det bliver de kommuner, der har gjort sig mest umage med at fremme en vildere og rigere natur, der hædres for deres indsatser.

 

Er der noget du vil lægge særligt vægt på i bedømmelsen af kommunerne? 

Jeg vil lægge særlig vægt på, at kommunerne har gjort sig umage med at styrke biodiversiteten på deres egne arealer og på de arealer hvor naturpotentialet er størst. Jeg vil se langsigtede og modige initiativer. Ikke blot hurtige, kønne og populære fix. Jeg vil også lægge vægt på, at de har motiveret og engageret borgere, virksomheder og store lodsejere til at gøre en forskel, for hvis der er skabt et fælleskab for naturen, betyder det noget for indsatsernes langsigtede holdbarhed. 

 

Er det din vurdering, at den vilde natur er ved at vinde indpas hos danskerne? 

I Vild Med Vilje har vi oplevet en stærkt stigende interesse for at styrke den vilde natur i haver, parker og byer de seneste 4 år. Vi mærker dog også en kraftig modstand mod at give plads til den vilde natur i stor skala fra nogle grupper i samfundet. Vi håber derfor at se en mere tydelig opbakning til stor vild natur fra den generelle befolkning.