Gratis foredrag om VILD natur til 98 kommuner

Nyt rejsehold af naturformidlere står klar til at rykke ud og klæde kommuner og nyvalgte kommunalpolitikere på med foredrag om Danmarks vilde natur.. Foredragene er gratis og skal give oplysende og underholdende viden om den biodiversitet, som kommunerne administrerer i henhold til Naturbeskyttelsesloven.

Bestil et VILDT foredrag
Foredragene målrettes den enkelte kommunes natur og vil klæde kommunens relevante råd og udvalg på, så ord som biodiversitet, spidssnudet frø og skovgøgelilje bliver hverdagskost og så de ved, hvad der er op og ned ift. almindelige og sjældne arter, naturpleje, beskyttede naturtyper mv. Foredragsholderne er en af de rutinerede biologer fra Naturhistorisk Museum. Længden af foredragene kan være alt fra et kvarter til en time, og kan afholdes fysisk eller digitalt i perioden fra marts til december 2022.

Foredragene er støttet af 15. juni Fonden og de enkelte kommuner kan bestille et foredrag ved at skrive til biolog Morten DD Hansen på: Obfuscated Email