Vordingborg Kommune 

I Vordingborg vil de udvide og forbedre naturen i et 280 hektar stort område - det svarer til ca. 390 fodboldbaner. Bedre forhold for padder, krybdyr og truede arter er i højsædet.

Vejle Kommune

I Vejle vil de så "biodiversitetsfrø" hos de kommende generationer. Derfor har man engageret 80 skoler og institutioner, hvor børn og unge skal lære om biodiversitet.

Syddjurs Kommune

I Syddjurs får de kvæg, heste og får til at græsse på forskellige naturområder. På den måde får dyrene ekstra græs, samtidig med at små og vigtige naturområder bliver plejet.


Odsherred Kommune

I Odsherred arbejder de for at få 1000 VILDE sommerhusgrunde. Derfor engagerer man sommerhusejere og uddanner naturagenter.


Odense Kommune

I Odense opkøber de arealer, som skal skal omlægges til fremtidig skov. De arbejder også på at bevare eksisterende skove, hvor de omlægger til en vildere drift.


Lolland Kommune

På Lolland har de tænkt biodiversitet ind i driften af kommunens arealer. 11% af kommunens græsplæner får nu lov at gro, og tomme grunde bliver omlagt til små naturoaser.


Kolding Kommune og Middelfart Kommune

Kolding og Middelfart er gået sammen om at skabe bedre biodiversitet i havet omkring Lillebælt med etablering af stenrev, plantning af ålegræs, fiskebørnehaver og meget mere.


Herning Kommune

I Herning er de ved at skabe et stort bynært naturområde, hvor der er plads til græssende dyr, naturlige processer og masser af oplevelser for borgerne.


Fredensborg Kommune

I Fredensborg udvikler de et nyt, stort sammenhængende naturområde på ca. 1.000 hektar - det svarer til ca. 1.400 fodboldbaner.


Albertslund Kommune

I Albertslund har de sendt to skove på førtidspension, ved at gøre træerne gamle før tid. Det giver liv til mange forskellige dyr og planter.