Kommunernes grønne kræfter 💪🌱

Lydia er til daglig gruppeformand i 3F for Den Offentlige Gruppe.

Derfor kender Lydia både til alle de arbejdsopgaver og udfordringer, som kommunale gartnere og specialarbejdere arbejder med ude i kommunerne - og mange af de grønne kommunale medarbejdere er netop medlemmer af 3F.
 
Lydia har derfor sagt ja til at være jury-medlem i konkurrencen om, hvilken kommune der bliver Danmarks VILDESTE kommune, og som gør mest for biodiversiteten 🐝🌳🌿
 
Når hun skal hjælpe miljøminister Lea Wermelin med at udvælge Danmarks VILDESTE kommune, vil hun gøre brug af sit særlige indblik i kommunernes grønne maskinrum og de kommunale arbejdsopgaver, der er så vigtige i konkurrencen om at blive Danmarks VILDESTE kommune 🏆🌱
 
De kommunale, grønne medarbejdere spiller nemlig en vigtig rolle og er de afgørende tandhjul⚙️, når kommunerne skal gøre deres VILDE ambitioner til virkelighed.
 
Derfor mener Lydia, det er vigtig at inddrage 3F’erne i de VILDE kommuneprojekter.
 
”Mit fokus bliver også, hvordan kommunerne inddrager de medarbejdere, der skal udføre opgaverne. For det er rigtig mange af 3F’s specialarbejdere, skov- og naturteknikere osv., der skal løse de opgaver. Det er ret interessant.” 🧑‍🌾
 
3F’erne har nemlig en masse viden og en kæmpe erfaring med at skabe og pleje god natur.