Vinderne af konkurrencen

Vordingborg løb med titlen som Danmarks VILDESTE kommune. Fem vilde kommuner, tre vildsjæle og tre vilde virksomheder modtog desuden ekstrapriser.

Vordingborg Kommune vandt konkurrencen og blev dermed Danmarks VILDESTE kommune.

Ifølge juryen har Vordingborg Kommune lavet et stort og meget gennemtænkt projekt på Knudshoveds Odde. Her har kommunen bl.a. fokuseret på at beskytte klokkefrøen, der lever i området, og som er en af vores allermest truede arter i Danmark. Det gør de ved at udvide og forbedre naturen i et stort område, der svarer til ca. 390 fodboldbaner.

Ud over den ærefulde titel vandt Vordingborg Kommune 1 million kroner til mere vild natur doneret af Den Danske Naturfond. Præmien skal gå til at gennemføre et VILDT naturprojekt i kommunen. Læs mere om præmien her.

Fem ekstrapriser uddelt

Foruden titlen som Danmarks vildeste kommune har juryen uddelt fem ekstrapriser:


🌳 Stort: Kolding Kommune og Middelfart Kommune stillede op sammen med et projekt, der skal skabe mere vild natur under havoverfladen i Lillebælt. Der er udlagt stenrev, etableret ålegræsenge og lavet en fugleø. Samtidig har borgerne mulighed for at følge udviklingen under overfladen via nyetablerede snorkelstier. Kommunerne har sammen vundet prisen for et stort naturprojekt.

🧠 Intelligent: Syddjurs Kommune har vundet prisen for et intelligent naturprojekt. Her har man fokuseret på naturpleje på §3-arealer – altså naturområder, som har brug for en særlig beskyttelse. Kommunen har lavet et samarbejde med lokale dyreholdere om naturpleje med islandske heste, som er en god, enkel og billig løsning til at styre græsningstryk på de små arealer.

🤝🏽 Engagerende: I Vejle Kommune har man lavet en rigtig stor indsats med at få engageret børn og unge i kampen for en mere vild natur. Intet mindre end 80 skoler og dagsinstitutioner i kommunen deltager i et væld af aktiviteter, som gavner biodiversiteten. Derfor har kommunen vundet prisen for et engagerende naturprojekt.

💡 Nytænkende: I Lolland Kommune har man opkøbt forladte ejendomme og henlagt til natur. Derudover har man udnævnt lokale biodiversitetsambassadører, som skal hjælpe med at sprede budskabet om, hvad vi allesammen kan gøre for at hjælpe naturen. Juryen ´har lagt mærke til, at der er sat gang i en ægte forandring i kommunens naturforvaltning, og derfor vinder Lolland Kommune prisen for et nytænkende naturprojekt.

♾️ Vedvarende: Odense Kommune har opkøbt skovarealer for dels at bevare den eksisterende skove og dels finde nye arealer til fremtidig skov. Når man hjælper skovene i sit lokalområde, hjælper man samtidig en lang række truede dyr og planter. Odense Kommune har med sit projekt vundet prisen for et vedvarende naturprojekt. 

💚 Endelig modtog tre vilde virksomheder og tre vildsjæle også priser for deres engagement og gode arbejde for biodiversiteten.