VILD FORVANDLING PÅ LÆSØ🌿

Publiceret 25-07-2022

I Læsø Kommune har man tyet til græssere som køer og får for at genskabe naturarealer 🐄🐏

Flere af Læsøs naturarealer har de sidste 50 år været truet af tilgroning, men det skal græsserne nu lave om på. Derfor står Læsø Kommune i dag for naturpleje med afgræsning på et cirka 2000 hektar stort areal 💪